درباره ما

هدف از ایجاد این مرکز ساماندهی و اعتباریابی گواهینامه های صادره آموزشی نهادها و سازمان های خصوصی و غیر دولتی است که کنترل صدور گواهینامه های درون سازمانی خود را که دارای اعتبار ملی می باشند برون سپاری می نمایند. این اطلاعات به صورت موازی ممکن است در سایت های اصلی این نهادها نیز قابل دستیابی باشد. این مرکز در راستای ساماندهی خدمات ثبت و صدور گواهینامه های آموزشی در سازمانهای مختلف با قابلیت اعتبارسنجی گواهینامه های صادره ایجاد شده است.

مهم ترین خدمات این مرکز عبارت است از:

  • قابلیت دسترسی به گواهینامه با قابلیت استعلام گواهینامه های صادر شده
  • ذخیره سوابق آموزشی مربوط به سازمان های دارای تفاهم نامه بر اساس دوره های ثبت شده و پرونده آموزشی الکترونیک کارکنان
  • ایجاد پرونده آموزشی الکترونیک افراد سازمان
  • قابلیت گزارش گیری متنوع از پایگاههای اطلاعاتی موجود
  • امکان صدور گواهینامه های آموزشی از طریق آموزش مجازی و حضوری
  • استفاده از اعتبار آموزشی شرکتهای همکار در صدور گواهینامه های آموزشی دوره های درون سازمانی گذرانده شده در سازمانها طبق ضوابط مرکز، تفاهم نامه های موجود و تاییدیه مراکز نظارتی صادر کننده اعتبار مراکز
  • امکان استفاده از دوره های آنلاین تحت اعتبار بین المللی ، ملی و منطقه ای
  • و...

این سایت وابسته به شرکت فراگزین جنوب می باشد که از سال 1388 تاکنون در خصوص آموزش و توانمندسازی افراد فعالیت دارد.